Изграждане на цялостна водопроводна и канализационна система