Продукти и услуги


Фирма "Водна Техника" ЕООД е специализирана в изгражането на всякакъв вид помпени станции. През годините си на пазара, екипът на фирмата е изградил множество помпени системи на частни домове и на промишлени предриятия. За да предложим най-високо качество на нашите клиенти, извършваме монтаж на различни видове помпи, произведени от водещите световни марки: Calpeda, Grudnfos, Wilo и Lowara. Мотажният ни екип включва специалисти с дългогодишен опит и високи професионални качества.

Потопяеми помпи за сондажи


Фирмата предлага пълната гама и различни големини на многостъпални потопяеми помпи. Предназначени са за работа в сондажни кладенци с голяма дълбочина. В зависимот от ширината на сондажния кладенец и зададените параметри и нужди на клиента, нашият екип от специалисти ще подбере най-подходящото оборудване. Тези помпи могат да бъдат оборудвани с пълния спектър на познатите автоматизации-с механично, електрическо или честотно управление.

Потопяеми помпи за кладенци с голям диаметър


Потопяемите помпи за кладеници с голям диаметър имат своята специфика и приемущества. Помпите за тези кладенци, за разлика от обикновените сондажни помпи, имат изключително важни технически решения-засмукването на помпата е във възможно най- ниската точка, което осигурява принудително охлаждане на електрическия двигател, удължавайки живота на помпата при работа в кладенци с голям диаметър. Тези помпи могат да бъдат оборудвани с пълния спектър на познатите автоматизации-с механично, електрическо или честотно управление.

Потопяеми помпи за мръсни води (дренажи)


 • За отпадни води с абразивни частици до 1,5 мм
 • За силно замърсени води с абразивни частици до 4,00 мм
 • За фекални води с режещи ножове

Самозасмукващи наземни помпи


Самозасмукващите наземни помпи имат широк спектър на приложение. Технологията им позволява да бъдат монтирани към различни водоизточници: резервоари за вода, кладенци, каптажи и много други водосъдържатели. Тези помпи могат да бъдат оборудвани с пълния спектър на познатите автоматизации-с механично, електрическо или честотно управление.

Несамозасмукващи наземни помпи


Несамозасмукващите наземни помпи имат своите приемущества, но и някои недостатъци. Характеризират се с много добри работни параметри по отношение на висок напор, голям дебит и изключително тиха работа. Несамозасмукващите наземни помпи са два вида- вертикални и хоризонтални. Недостатъкът на този вид помпи подсказва тяхното название „ несамозасмукващи“, тъй като те могат да работят само и единствено под залив ( водосъбирателите, от които черпят вода, трябва да бъдат на нивото на помпата или над нея, тъй като тези помпи нямат възможностите на самозасмукващите помпи). Тези помпи могат да бъдат оборудвани с пълния спектър на познатите автоматизации-с механично, електрическо или честотно управление.

Помпи за водни ефекти и басейни


В процес на разработка...

Автоматизирани поливни системи


Подземната напоителна система доставя вода до Вашия двор в точното време, както и в точното количество, така че тревната площ да не се напоява прекалено много или твърде малко. Използването на напоителна система спестява време, средства, и увеличава темпа на растеж на Вашите тревни площи растителност.

Ние от фирма „ Водна Техника“ ЕООД извършваме цялостна дейност по проектиране, изграждане и поддръжка на автоматизирани поливни системи. За реализирането им използваме собствена специализирана машина Bobcat, благодарение на която времето за играждане се намалява, а каналите се изкопават с равномерна дълбочина, което не е възможно при ръчни изкопи. Работим изцяло с материали на водещите компании производители на продукти за автоматизирани подземни напоителни системи – HUNTER и RAIN BIRD. Изградили сме редица системи както на частни домове, така и на обществени зелени площи и бизнес сгради. Сред обектите, които реализирахме през последните години са: обществени паркове и площи в гр. Ивайловград, обществен парк в гр. Козлодуй, Логистична база за Източна Европа на верига магазини JYSK, Жилищен комплекс в кв. Панчарево и много други. През годините си на пазара се утвърдихме като една от водещети фирми в изграждането на поливни системи, благодарение на бързината на изграждане и качеството на продукта, който предлагаме, в резултат на натрупания опит, квалифицирания персонал и притежаваната собствена механизация.


Капково напояване


Капковото напояване е метод за контролирано напояване, при който водата бавно се капе по повърхността на почвата над корените или директно в зоната на кореновата система на насажденията. Това често е метод, избран за повърхностно напояване, тъй като помага да се намали изпаряването на водата. Капковото напояване е подходящо както за земеделски култури, така и за декоративна растителност.Мъглуващи системи


Мъглуващите системи представляват системи за охлаждане с водна мъгла посредством водна помпа и специализирани дюзи. Благодарение на тези системи се понижава температурата и се увеличава влажността. Подходящи са както за открити, така и за закрити пространства, като намират широко приложение за охлаждане на веранди, градини, оранжерии и промишелни помещения.

Фирма „Водна Техника“ извършва доставка и монтаж на пречиствателни станции, както за домакинствата, така и за промишлени нужди. Пречиствателните станции се използват за пречистване на отпадни води и са изключително подходящи за места, където няма изградена канализация. Могат да се монтират както над земята, така и под нея.

Еърлифтното почистване е доказан метод за почистване на сондажни кладенци. Методът дава възможност чрез въздух под налягане да бъдат извадени от сондажа замърсители, които вредят на качеството на водата. Намалява неблагоприятното въздействие на абразивните примеси над електрическата помпа, тъй като пясъкът и глините са основният и най-големият виновник за износване на помпения елемент. При почистване на сондажа с еърлифт се наблюдава в много голяма част от случаите и повишаване на дебита на сондажа с до 20 % вследствие прочистване на водоносните жили. Методът не застрашава целостта на сондажния кладенец.

Ние от фирма "Водна Техника" ЕООД предлагаме на своите клиенти широк спектър от В и К услуги. Разполагаме със специалисти с дългогодишен опит в сферата на В и К услугите, набор от целия необходим инструментариум и собствена строителна механизация, за да осигурим бързото изграждане и безпроблемното функциониране на Вашата водопреносна система и канализация.

Част от услугите, които предоставяме са:

 • Цялостното изграждане на водопровод и канал
 • Ремонт на водопровод и канал
 • Монтаж на спирателни кранове
 • Монтаж на санитария за баня
 • Монтаж на перални и миялни машини


В процес на разработка...

Освен широкия набор от водопроводни услуги, ние от фирма "Водна Техника" предлагаме и услуги със собствена строителна механизация. Фирмата разчита на машинисти с дългогодишен опит, което гарантира качеството на изпълнение на проектите и коректното спазване на сроковете.

Към 2018г. част от притежаваната механизация на фирмата са:

 • Колесен многофункционален багер Hidromek Alpha 102B GREENTEC борудван с кофи: 0.9м, 0.6м, палетни вилици и хидравличен чук
 • мини верижен багер KOMATSU PC26, оборудван с кофи: 1.0 м, 0.5м, 0.25м и хидравличен чук
 • специализирана машина BOBCAT MT 52, оборудвана с каналокопател, реноваторна фреза, кофа за челен товарач 0,90 м
Прецизно изградената от екипа на "Водна Техника" дренажна система ще отведе подпочвените води от Вашата тревна площ и ще предотврати излишното заблатяване и задържане на влага или просмукване в основите на Вашия дом. По този начин се елиминира преовлажняването, което може да влоши състоянието на Вашата растителност, като се намали рискът от изгниване. Дренажната система е подходяща както за стадиони, така и за дворни пространства.
Фирма "Водна Техника" предлага доставка и монтаж на различни по форма и големина полиетиленови резервоари за питейна вода. Размерите варират от 100 L До 25 000 L Полиетиленовите резервоари за питейна вода могат да се монтират в завизимост от вида както над земята, така и под нея.
През 2012г. със стартирането на дейността на фирма "Водна Техника" отвори врати и малък градински център в гр. София, кв. Драгалевци. От отварянето си, градинският център работи само с утвърдени български производители и вносители на растителност. Лично избираме всяко растение и полагаме специални грижи, за да предложим най-високо качество на нашите клиенти.
При нас можете да откриете:
 • Сезонни разсади
 • Едногодишни цветя
 • Декоративна растителност
 • Билки и подправки
 • Висококачествени торопочвени смеси
 • Изкуствени и био торове
 • Саксии
 • Аксесоари